Doświadczenie wiary

Wiara nie jest zbiorem zasad, których należy przestrzegać, nie jest zestawem nakazów i zakazów, ale jest doświadczeniem żywego Boga, doświadczeniem przeżywanym także w naszym ludzkim wymiarze. Bóg chce żebyśmy doświadczali Jego obecności. 
KS. ZBIGNIEW REGUCKI, CHRYSTUSOWIEC