Program Spotkania

Lada moment pojawi się tu ramowy program spotkania

21 – 23 października 2022 

Piątek (21 października)

Sobota (22 października)

Niedziela (23 października)